Logo Nika imobil

Analize Imobiliare

Analiza pieței imobiliare (Anual)

Prezentare generală a pieței imobiliare rezidențiale din mun. Chișinău pentru anul 2018

 

 

Piața secundară a imobilelor rezidențiale

 

Pe parcursul anului, prețurile pe piață au fost stabile. De la a doua jumătate a anului 2016, indicele valoric pentru metru pătrat rămâne fără schimbări și constituie 510 euro pentru un metru de suprafață totală a unui apartament. Acest indice se calculează în conformitate cu rezultatele vânzărilor reale. Perioada aceasta este cea mai lungă perioadă de prețuri stabile din întreaga istorie a pieții.

Prețurile bunurilor imobiliare exprimate în lei, din contul consolidării leului moldovenesc față de euro, au scăzut cu 4,5% și constituie aproximativ 10 000 lei pentru un metru.

Începând cu anul 2007, prețurile bunurilor imobiliare din Moldova sunt exprimate în euro, iar până atunci – în dolari SUA. Dinamica modificării prețurilor în diferite valute variază în legătură cu fluctuațiile cursului valutar.

De la valorile maxime din anul 2008, prețurile în euro timp de 10 ani s-au redus cu 45%, iar în lei – cu 30%. În această perioadă, nivelul inflației în republică a alcătuit 53%.

Cea mai semnificativă modificare a prețului, scăderea de 2,4 de ori, s-a produs în dolari americani, de la 1400 în anul 2008, până la 580 în anul 2018, din contul modificării coraportului dintre euro și dolar.

.

 

Dinamica modificării prețurilor la imobile rezidențiale în anii 2007-2018

Costul pentru 1 m2 de suprafață totală, euro

Cele mai sigure sunt pozițiile deținute pe piață de locuințele din clasa econom – apartamentele cu 1-2 camere din case-tip din panouri și cotileț. Acest lucru este explicabil: cererea la locuințe este permanentă, indiferent de cataclismele economice sau politice. Astfel, pe segmentul respectiv al pieței tranzacțiile au loc permanent, dinamica procesului de vânzare-cumpărare fiind diferită în funcție de sezon. Nivelul maxim de activitate a pieții a fost atins toamna.

Așadar, pe piața secundară a imobilelor rezidențiale din Chișinău s-a creat următoarea situație.

Cea mai înaltă cerere a fost atestată pentru locuințe la preț minim, lichide.

Acestea sunt apartamente în case-tip în stare bună (seria MC, 143, 102) în sectoarele rezidențiale: apartamente cu 1 cameră la preț de 20 000 – 22 000 euro, cu 2 camere la preț de 25 000 – 30 000 euro, cu 3 camere la preț de 30 000 – 35 000 euro. Cu cât suprafața și numărul de camere sunt mai mari, cu atât cererea și prețul pe metru pătrat sunt mai mici.

În medie pe oraș, apartamentele cu o cameră se vindeau la prețul de 600-650 euro pe metru pătrat, cele cu două camere – 500-600 euro, cu trei camere – 450-500 euro, cu patru camere – 400-450 euro. Cererea se deplasează spre locuințe mai calitative. Fondul locativ vechi – apartamenele de tip „hrușciovka” – se vinde greu, cu mare reducere, mai ales dacă necesită reparații.

Numărul tranzacțiilor de vânzare-cumpărare a apartamentelor, înregistrate de ÎS „Cadastru” în mun. Chișinău

 

Numărul tranzacțiilor crește în medie cu 10% al doilea an la rând. Chiar dacă e să admitem un anumit număr de vânzări repetate, tendința generală oricum este evidentă. Scăderea a prețurilor a sporit accesibilitatea apartamentelor și a restabilit interesul cumpărătorilor pentru piața imobiliară.

În structura vânzărilor, apartamentele mici, cu una și două camere, constituie 60-70%. Concomitent, apartamentele cu 3 camere s-au vândut anevoie, iar cele cu 4 și mai multe camere s-au comercializat deosebit de greu.

Mai mult de jumătate din toate tranzacțiile de pe piața secundară sunt alternative, adică, procurarea apartamentului nou devine posibilă doar după vânzarea propriei locuințe. Cumpărători în postură de investitori, care procură locuințe pentru darea ulterioară în locațiune, sunt puțini.

În majoritatea cazurilor, apartamentele sunt procurate cu scopul îmbunătățirii condițiilor locative de cetățenii cu reședință permanentă în republică.

Creditarea ipotecară activă a schimbat structura cumpărătorilor. În prezent, principalii cumpărători de locuințe sunt participanții programelor ipotecare „Prima casă” și altele. Numărul contractelor ipotecare pentru procurarea de locuințe a crescut cu 21%.

Cele mai întrebate apartamente au fost cele din sectoarele Botanica și Râșcani, grație infrastructurii dezvoltate și transportului accesibil. Mai puțin populare sunt locuințele din sectoarele Buiucani și Ciocana. Diferența de prețuri pentru apartamente identice în aceste sectoare poate atinge 5%.

Cumpărătorii preferă apartamente în case din cotileț, în pofida faptului că acestea costă în medie cu 5-7% mai scump, decât apartamentele analogice în casele din panouri. Cele mai nepopulare sunt apartamentele în blocurile monolit, din cauza lipsei de gaz și stării mai proaste a scărilor și ascensoarelor.

Prețurile pentru locuințele de elită în partea centrală a capitalei s-au stabilit la nivelul de 800-850 euro per metru pătrat, însă la unele obiecte „Crown Plaza” sau „Lara-City” pot atinge 900-1000 euro, iar prețul pentru locurile de parcare în asemenea complexe este de 7-10 mii euro.

Cele mai scumpe apartamente sunt cele din complexul rezidențial „Crown Plaza Park”, unde prețul per metru pătrat este de 1500-2000 euro.

La sfârșitul anului 2018, în legislație s-au produs schimbări importante, care au influențat funcționarea pieții.

De la 1 octombrie au intrat în vigoare modificările la Codul Fiscal, potrivit cărora plățile fiscale în urmă vânzării imobilelor au fost reduse de aproape 4 ori. Impozitul constituie 2,4% din valoarea creșterii de capital (diferența dintre prețul de vânzare și cumpărare).

În același timp, modificările la Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prevăd indicarea de către cumpărător a sursei de capital încă înainte de perfectarea contractului de vânzare-cumpărare.

Aceste modificări aproape instantaneu au eradicat practica perfectării contractelor de vânzare-cumpărare a imobilelor la prețurile cadastrale, și nu cele reale de piață, care a existat mulți ani.

Însă din acest motiv poate scădea activitatea pe piața imobiliară, deoarece nu toți cumpărătorii au păstrat sau dețin astfel de documente.

 

 

Piața primară a imobilelor rezidențiale

 

Pe piața primară s-a profilat o situație similară, dar cu un specific aparte. Trecerea în revistă a prețurilor pe piața primară este una mai dificilă, deoarece construcția este efectuată în baza unor proiecte individuale, iar în case diferă numărul de etaje și suprafața apartamentelor, materialul pentru pereți și sistemele de încălzire (autonom, pentru apartament sau pentru clădire în întregime). Situația privind vânzările la companiile de construcții, la fel, se deosebește de la un caz la altul.

Prețurile la locuințele oferite de companiile de construcții nu s-au schimbat. Însă scăderea prețurilor în case noi este voalată sub forma reducerilor în cazul achitării integrale, propunerilor speciale sau altor procedee de marketing – spre exemplu, debara gratuită. Deseori, sunt practicate oferte cu achitarea în rate lunare a apartamentului, reprezentând efectiv un credit fără dobândă.

Toate obiectele aflate în construcții pot fi împărțite în trei segmente: de clasă econom, confort și business.

În categoria locuințelor de clasa econom intră apartamentele în complexe rezidențiale mari cu număr mare de etaje (12-16). De regulă, sunt mai multe apartamente pe etaj (6 și mai multe). Apartamentele sunt, de regulă, cu 1 și 2 camere. În medie, 1 m.p. costa 500-550 euro, aproximativ la fel ca și pe piața secundară, în dependență de etaj și suprafața apartamentului. De regulă, parcarea subterană lipsește. Parcarea este deschisă, comună.

Principala deosebire a caselor noi de clasa confort este numărul mai mic de etaje (9-11), numărul mai mic de apartamente pe etaj (4-5), parcarea subterană, asigurarea locurilor de parcare pentru oaspeți. Este obligatorie prezența apartamentelor cu 3 camere. Prezența infrastructurii suplimentare – magazine, centre de fitness, saloane de frumusețe. Curte închisă.

Printre cumpărătorii de locuințe sunt mai multe familii cu copii. Prețul mediu pentru 1 m.p. a fost de 600-650 euro, în dependență de etaj și suprafața apartamentului. Prețul pentru un loc de parcare – 5000-7000 euro. Este segmentul mediu de piață.

Obiectele de clasa business, sau locuințele de elită, se amplasează, de regulă, în centrul orașului sau în apropierea nemijlocită de zone cu parcuri de prestigiu. Numărul mai mic de etaje (4-7), cu două-trei apartamente pe etaj. Apartamente cu suprafețe mari. Aceste proiect se disting prin designul modern și calitatea înaltă a materialelor de finisare. Izolarea fonică, ventilarea, aranjarea calitativă a locurilor comune (zona de intrare, scările, ascensoarele). Teritoriu închis păzit. Prețul pe metru pătrat – 800-1000 euro și mai mult. Prețul locurilor de parcare – 10-12 000 euro.

 

Distribuția locuințelor în dependență de numărul de camere în apartamente, %

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 
 

1 cameră,%

10,4

8,2

14,5

20,6

24,9

29,1

26,2

41,3

31,8

38,0

35,0

36,9

 

2 camere, %

34,0

33,5

37,5

37,3

39,1

45,0

44,2

40,3

48,2

44,1

45,5

47,1

 

3 camere, %

29,0

35,7

33,8

28,1

27,7

24,7

26,5

16,8

18,6

13,0

16,4

15,1

 

4 camere și mai mult, %

26,6

22,6

14,2

14,0

8,3

1,2

3,1

1,6

1,4

4,9

3,1

0,9

 

 

În structura locuințelor în proces de construcție, anual se mărește cota apartamentelor cu una și două camere. În ultimii 10 ani aceasta a crescut aproape dublu, până la 84%. Cota apartamentelor cu o cameră a crescut de 4 ori, celor cu două camere cu 30%, iar numărul apartamentelor cu trei camere s-a redus de două ori.

 

Darea în exploatare a clădirilor rezidențiale multietajate în Chișinău

Mii de metri pătrați de surafață totală

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total, m2

163,2

203,5

346,2

226,0

275,4

240,4

206,0

248,4

247,7

351,1

315,9

514,4

 

În perioada anilor 2015-2017 volumul construcțiilor de locuințe s-a dublat. În 2017, volumul construcțiilor locuințelor noi a depășit indicii de vârf din anul 2008 de 1,5 ori. De fapt, întreaga cerere efectivă se află acum în segmentul locuințelor cu suprafață mică. Din această cauză companiile de construcții și construiesc astfel de apartamente.

 

 

 

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Total

3308

3309

5402

3604

3799

3611

3655

4249

4063

6170

5008

7776

Suprafața medie a apartamentelor construite, m2

86,6

95,0

80,0

81,8

89,1

91,7

72,7

70,2

71,6

63,5

70,1

67,8

 

S-a păstrat tendința de scădere a suprafeței medii a apartamentelor construite, fapt ce reduce bugetul cumpărăturii. Concomitent, se mărește costul inițial al apartamentului pentru compania de construcție. Cu cât este mai mică suprafața apartamentului, cu atât mai înalt este prețul inițial al acestuia. La moment, piața propune apartamente de tip garsonieră cu suprafața de 30 m.p., cu o cameră cu 35-40 de m.p., cu două camere de la 45-60 de m.p., cu trei camere a câte 80-85 m.p. Suprafețele apartamentelor în casele noi sunt cu circa 10 m.p. mai mari, decât ale apartamentelor similare pe piața secundară.

De la 1 martie 2019, intră în vigoare modificările și completările la Codul Civil al RM, care reglementează relația între compania de construcție și cumpărător. În țară nu există o lege aparte care ar reglementa relațiile între client și compania de construcție.

În primul rând, legislația a fixat planul plăților pentru apartamente în funcție de gradul de finisare a clădirii. În total, vor fi 5 tranșe, ultima după darea clădirii în exploatare. În același timp, este prevăzut mecanismul pentru achitare integrală a sumei printr-un cont escrow.

A fost stipulat momentul controversat de schimbare a costului unui apartament din cauza diferenței de suprafață. Plata pentru suprafața suplimentară se va face în cazul în care modificările vor constitui mai mult de 5% din suprafața indicată în contractul inițial. Au apărut prevederi care reglementează procesul de insolvabilitate a companiei de construcție. Este stipulat conțnutul contractului de vânzare-cumpărare a unei locuințe în proces de construcție.

Aceste modificări sunt menite să consolideze protecția juridică a participanților la construcții comune, dar nu ne pot proteja de riscul principal – falimentul companiei de construcție. Mai mult, pentru companiile de construcție mici acest risc chiar crește, căci ele se pot confrunta cu deficitul de finanțare.

Statul împinge constructorii spre consolidare și îi încurajează să vândă locuințe cu un grad mai mare de finisare și să accelereze termenele de construcție.

Construcția majorității caselor noi în Moldova este în cele din urmă finalizată, ele fiind cu succes date în exploatare, însă cu unele dintre acestea apar probleme. În municipiul Chișinău, din 339 blocuri de apartamente aflate în proces de construcție, 50 au fost oprite din diferite motive.

Astfel, oamenii fie rămân fără locuințe, fie termenele de construcție sunt amânate, fie este nevoie de achitat sume suplimentar la prețul stabilit inițial pentru a-și primi locuința.

În pofida tuturor deosebirilor, piețele primară și cea secundară sunt strâns legate între ele, ocupând cote aproximativ egale. Fiecare din aceste segmente ale pieței are avantajele și neajunsurile sale. Însă, nu există un răspuns univoc la întrebarea, care dintre ele este mai prosper.

Pe piața primară condițiile de achiziționare a apartamentelor sunt mai favorabile – reduceri, plăți eșalonate, planificare modernă și comunicații noi. Vânzătorii de pe piața secundară, de regulă, sunt mai puțin flexibili și își evaluează apartamentele la nivelurile maxime de pe piață sau chiar se orientează pe prețurile de înaintea crizei.

Avantajele locuințelor de pe piața secundară rezidă în faptul că imediat după achitare obțineți cheile de la apartament. Însă atunci când cumpărați o locuință care este în procesul de construcție, există riscul tergiversării interminabile a construcțiilor sau falimentului companiei de construcție. Asemenea exemple pe piață există.

Un alt avantaj al pieței secundare este amplasarea mai reușită a caselor. De regulă, acestea sunt situate mai aproape de grădinițe, școli și policlinici.

Neajunsul locuințelor din fondul secundar este uzura comunicațiilor: scări și ascensoare învechite. Nimeni nu este preocupat de întreținerea lor și situația se înrăutățește tot mai mult. La construcțiile noi sunt imediat create asociații, care au grijă de starea comunicațiilor. În plus, toate apartamentele sunt dotate cu contoare individuale, montate la fiecare scară a blocului. Și dacă în casele din fondul locativ secundar este foarte dificil să deconectezi un rău-platnic de la comunicații, atunci în casele noi această măsură este posibilă. În plus, este cu mult mai ușor să faci reparație într-un apartament nou, decât în cele vechi: pe piața primară rezidențială, apartamentele sunt date în exploatare în varianta „albă”, pe când piața secundară necesită investiții, pentru a aduce apartamentele într-o asemenea stare. Este adevărat, însă, că pe piața secundară este posibil să procuri un apartament, în care te poți instala fără a face reparație. Cererea se deplasează spre piața primară, mai ales în segmentul apartamentelor cu suprafață mai mare.

 

 

Terenuri pentru construcții individuale

 

În anul 2018, în mun. Chișinău au fost perfectate 2069 contracte de vânzare-cumpărare a terenurilor, în or. Chișinău fiind vândute 518 terenuri, în suburbii – 1551. Este cu 7% mai puțin decât în anul 2017. Numărul tranzacțiilor cu terenuri scade stabil în ultimii câțiva ani.

 

 

Oraș Suburbii

În suburbii piața de terenuri este mai mare decât în oraș din cauza numărului mare de vile, de aceea și numărul tranzacțiilor este de trei ori mai mare. În statistica tranzacțiilor cu terenuri intră și tranzacțiile cu case de vacanță, care nu sunt oficial date în exploatare și se perfectează ca contracte de vânzare-cumpărare a terenului.

Prețurile la terenuri au fost stabile din cauza ofertei limitate. Prețul unui ar de pământ pentru construcția unei case de locuit în parcul Valea Morilor (fostul Lac Comsomolist) și în zona cuprinsă între străzile Neaga și Belinskii în sectorul Buiucani este de 15 000 – 17 000 euro. În regiunea Universității Tehnice, pe strada Studenților – stada Miorița, prețurile sunt cu 10-15% mai mici, 12-15 mii euro. Acestea sunt cele mai prestigioase zone pentru construcția caselor de locuit individuale.

Prețurile pentru un ar în alte zone de construcție individuală masivă din oraș sunt următoarele: la Sculeni – 6-8 mii euro; la Buiucani, în zona uzinei „Alfa” – 7-9 mii euro; la Schinoasa - 3-5 mii euro; în regiunea Universității Agricole – 5-6 mii euro; în zona Botanicii de jos – 5-7 mii euro, în sectorul noului complex comercial „Megapolis Mall”, pe str. Bucovinei – 6-8 mii euro.

Costul unui ar de pământ în localitățile din apropiere de Chișinău, cum ar fi Tohatin, Colonița, Cricova, Băcioi, Trușeni, Sângera este de 2-3 mii euro, iar în cooperativele pomicole, amplasate nu departe de oraș, cu toate comunicațiile – 1-2 mii euro, fără comunicații – până la 500-1000 euro. Cea mai scumpă suburbie este orășelul Stăuceni. Acesta se află efectiv în raza capitalei și costul unui ar în această localitate este de 5-6 mii de euro.

 

 

Case de locuit individuale

 

Prețurile pentru casele de locuit individuale în comparație cu anul trecut practic nu s-au schimbat, însă este foarte dificil să vinzi o casă. Numărul tranzacțiilor cu case individuale a fost întotdeauna nesemnificativ, 6-7% în structura vânzărilor, însă în expresie valorică acestea se ridică la sume considerabile.

În anul 2018, în mun. Chișinău au fost perfectate 1238 contracte de vânzare-cumpărare a caselor de locuit: în or. Chișinău au fost vândute 589 case, în suburbii – 649. Este cu 5% mai puțin, decât în anul 2017.

Oraș Suburbii

 

Piața caselor de locuit cu greu se supune unei analize, deoarece diferența de prețuri este foarte mare. În acest sens, contează amplasarea, suprafața casei și terenului, funcționalitatea planificării interioare, calitatea materialelor de finisare, deservirea economă. O atenție deosebită a început să fie acordată eficienței energetice.

Dacă acceptăm în calitate de standard cei mai răspândiți parametri ai casei de locuit contemporane cu suprafața totală de 250 m.p. și teren de 6 ari, atunci în cele mai prestigioase zone ale orașului – în apropiere de parcul Valea Morilor (fostul Lac Comsomolist) și parcul Dendrariu – prețul casei se va ridica până la 250-270 mii euro. În alte sectoare – Sculeni, Botanica, Buiucanii Noi – o casă similară va costa 150-200 mii euro. În suburbiile Chișinăului – Cricova, Stăuceni, Codru – o casă similară costă 100-150 mii euro.

Sunt solicitate case nu prea mari, cu suprafața de 160-200 m.p., amplasate pe loturi de 5-6 ari. Tranzacțiile de vânzare a imobilelor cu bugete peste 300 mii euro sunt o raritate pe piață.

 

Închirierea locuințelor

 

Apartamente

 

Costul închirierii pe piața de apartamente din capitală se păstrează fără schimbări semnificative ultimii câțiva ani.

Toate apartamentele date în chirie pot fi împărțite în câteva grupe. Cea mai mare este oferta de locuințe din clasa econom, aproximativ 70% fin piață, clasele confort și business dețin aproximativ câte 15%. În dependență de segment, cererea și oferta diferă.

 

Clasa econom sunt apartamente-tip în zonele rezidențiale ale orașului, garsonierele și camerele în cămine în stare relativ decentă. Chiriașii unor asemenea locuințe sunt, în mare parte, concetățenii noștri, familiile tinere și studenții cu venituri medii.

Pe acest segment, situația s-a dezvoltat potrivit schemei tradiționale: vara după finalizarea anului de studii – stagnare, pe când toamna chiriașii deja căutau activ un spațiu locativ nou. Forfota a continuat până în noiembrie, după care piața a revenit la starea temperată și va rămâne așa până la începutul sezonului următor.

Costul chiriei unui apartament cu o cameră este de 120-150 euro, cu 2 camere – 150-200 euro, cu trei camere – 200-220 euro, deci, costul oscilează între 3-5 euro pentru 1 m.p. de suprafața totală. Serviciile comunale sunt achitate separat. În pofida faptului că cererea pe acest segment depășește oferta, chiriașilor le este dificil să găsească variante calitative. Prețurile la un asemenea spațiu locativ au fost constant stabile. Reducerea poate fi obținută în cazul închirierii unor apartamente cu trei-patru camere, cererea la care este cea mai modestă. Majoritatea chiriașilor nu au nevoie de un asemenea spațiu larg și nu sunt tentați să achite sume mari pentru serviciile comunale. Termenul contractelor de locațiune rareori depășește un an.

 

Clasa confort sunt apartamente-tip după reparație curentă sau apartamente noi cu reparație necostisitoare, procurate din start pentru dare în chirie. Chiriașii unor asemenea apartamente sunt studenții străini sau concetățenii noștri cu venituri peste nivelul mediu. Acest segment al pieței de închiriere a locuințelor a apărut ca urmare a creșterii cerințelor chiriașilor față de locuințe.

Prețurile pe acest segment sunt cu circa 50-70 euro mai mari decât pe segmentul clasei econom. Apartamentele cu o cameră sunt închiriate la prețul de circa 200-220 euro, cu două camere – 250 euro, iar cele cu trei camere practic nu sunt reprezentate. Acest segment al pieței este cel mai activ la începutul anului de studii, când cererea este aproximativ egală cu oferta.

 

Clasa business sunt apartamente în case noi, în stare bună, dotate cu tehnică de uz casnic calitativă și cu mobilier. Chiriașii unor asemenea apartamente, de regulă, sunt colaboratorii ambasadelor, diferitor organizații străine, oameni de afaceri, precum și concetățenii noștri prosperi. Locul amplasării apartamentelor este, de regulă, centrul orașului sau magistralele centrale ale sectoarelor orașului.

Pe acest segment al pieței de locuințe sunt puțin pronunțate oscilațiile sezoniere, activitatea fiind stabilă pe parcursul anului.

Un apartament cu două camere de acest nivel poate fi închiriat cu 350-400 euro, cu trei camere – 500-600 euro. Apartamentele cu o cameră pe acest segment practic nu sunt reprezentate.

În structura ofertei, un loc aparte ocupă câteva case de clasa premium. Este vorba despre complexele rezidențiale „Crown Plaza” pe str. București, „Lara City” pe str. 31 August, casele pe str. М. Eminescu și noua casă „Crown Plaza Park”, lângă centrul comercial „Sun Сity”. În acestea costul chiriei este cu mult mai înalt. Principalul lor avantaj este amplasarea reușită, locurile pentru parcare și teritoriul păzit. Costul chiriei unui apartament cu două camere aici este de 500-600 euro, cu trei camere – 700-900 euro, inclusiv chiria locului de parcare. În pofida reducerii numărului de chiriași pe acest segment, proprietarii nu reduc din preț, nu acceptă reduceri. Ei consideră că prejudiciul pentru apartament, mai ales dacă a fost efectuată o reparație bună, poate fi mai mare, decât profitul potențial, și sunt de acord să aștepte până găsesc un chiriaș potrivit.

Multe apartamente sunt propuse în chirie pe termen scurt – ca alternativă la cazarea în hotel. De cele mai multe ori, acestea sunt apartamente cu una, două, mai rar cu trei camere. Costul unei zile de cazare constituie pe segmentul clasei econom – 10-20 euro, pe segmentul clasei confort – 20-40 euro, pe segmentul business – de la 40 euro în sus.

În acest caz, profitul în urma închirierii apartamentului poate constitui circa 10%, pe când în cazul închirierii de lungă durată – 5-6%. Însă asemenea tranzacții se potrivesc mai puțin pentru noțiunea de „închiriere”, ele mai degrabă pot fi raportate la categoria afacerii hoteliere, deoarece aici sunt oferite servicii suplimentare. Din cauza concurenței sporite pe acest segment, prețurile la chirie de scurtă durată scad.

Sporește cota locuințelor date în chirie prin site-uri specializate, cum ar fi Airbnb.com, Booking.com, ș.a.

 

Case de locuit individuale

Costul închirierii unei casei de locuit moderne, dotate completamente cu mobilă și tehnică de uz casnic, în raionul parcului Valea Morilor (fostul Lac Comsomolist) și parcului Dendrariu constituie 2000-2500 euro, deși în unele cazuri poate ajunge și până la 3000-3500 euro pe lună. Aceste sectoare sunt cele mai populare printre chiriașii din străinătate. Principalii chiriași ai caselor sunt lucrătorii ambasadelor și companiilor străine, care vin la lucru în republică împreună cu familiile. Oferta pe acest segment este substanțial mai înaltă decât cererea. Toți proprietarii visează să-și dea în chirie imobilele unei ambasade sau companii străine. Spre regret, în Republica Moldova un număr limitat de țări au reprezentanțe diplomatice.

 

CONCLUZIE ȘI PRONOSTIC PENTRU ANUL 2019

 

Prețurile la imobile sunt stabile pe toate segmentele. Numărul tranzacțiilor cu apartamente sporește constant, iar al celor cu case și terenuri scade nesemnificativ. Creșterea cererii la apartamente a fost determinată de stabilizarea volumului remitențelor bănești, reducerea dobânzilor la creditele ipotecare și fortificarea cursului leului în raport cu euro. Totalitatea acestor factori a sporit accesibilitatea apartamentelor, mai cu seamă pentru cumpărătorii stabiliți în țară cu trai permanent. Sporirea numărului de tranzacții nu a dus la creșterea prețurilor, deoarece oferta pe piața primară crește foarte rapid. Pe piața secundară oferta vine din partea celor care părăsesc țara.

În anul 2019, prețurile la imobile vor fi stabile, cu excepția obiectelor de calitate joasă. Creșterea prețurilor pe piața de locuințe nu va avea loc, iar scăderea este puțin probabilă. Totul depinde de faptul cum se va dezvolta situația economică și politică în țară și cum va fi afectată piața de ultimele modificări legislative.

O influență mare asupra pieței imobiliare o exercită factorul psihologic, așteptările consumatorilor și încrederea în valorile imobiliare. În Moldova, investițiile în obiectele imobiliare au fost considerate întotdeauna cea mai profitabilă și sigură modalitate de investire a banilor. Alt obiect de investiții nu există. Ținând cont de instabilitatea în sistemul bancar și pe piețele valutare, putem presupune că debitul depozitelor și economiilor disponibile pe piața imobiliară va continua, în special în situația profitabilității reduse a depozitelor și lipsei de protecție a acestora.

Comandați evaluare